Alapértékeink

Etikai kódex

Mi, az Exis.hu Kft vezetősége és munkatársai kötelezettséget vállalunk az Etikai kódexben rögzített értékek mellett. Kötelezzük magunkat, hogy munkatársaink, beszállítóink, alvállalkozóink napi munkájában az Etikai kódex betartására és az abban kitűzött célok megvalósítására alkalmas feltételeket teremtsünk meg, amelyek a mindennapi munkához optimális körülményeket adnak.

Frissítve 2022.01.03.

Az Etikai kódex célja, hogy az Exis.hu Kft. menedzsmentje, valamint dolgozói számára közös alap jöjjön létre és támogassa az abban szereplő értékeket és alapelveket, valamint azok szem előtt és betartása egyértelmű legyen megbízóink számára is.

Bevezetés

Megbízói körünkkel, munkatársainkkal, beszállítóinkkal és a társadalom egészével szembeni magatartásunk kifogástalan. Csak arra teszünk ígéretet, amit be is tudunk tartani, tartózkodunk félrevezető vagy hamis látszatot keltő információadástól. Tisztában vagyunk megbízóink erőforrásaival, lehetőségeivel, ajánlataink mindig ennek megfelelően kerülnek kialakításra. Ismerjük és elismerjük a vonatkozó törvények, előírások, iránymutatások fontosságát, melyeket minden körülmények között be is tartunk. Megbízóinkkal konstruktív, átlátható párbeszédet folytatunk a professzionalizmus jegyében.

Értékeink

Minden a csapatmunkán múlik megbízó és megbízott között. A partneri együttműködés kicsiben és nagyban, üzleti márkákon és országhatárokon átnyúlóan is hatékonyan működik, annak köszönhetően, hogy erősségeinket, tudásunkat, ötleteinket összekapcsoljuk. Az aktuális vagy a jövőbeni megbízóinkkal folytatott párbeszédben aktívan figyelünk, hogy elvárásaiknak a projectek megvalósítása során újra és újra meg tudjunk felelni. A jó együttműködéshez elengedhetetlen a bizalom is, amelyhez átláthatóságra és az együttműködők felelősségtudatára is szükség van. Hosszútávú üzleti kapcsolatra építünk, így megbízóink számíthatnak arra, hogy a ránk bízott feladatokkal kapcsolatban a lehető legjobb megoldást hozzuk el számukra, minden szempontból.
Tekintettel arra, hogy minden esetben a célunk a hosszútávú együttműködés, így nálunk a félig elvégzett munka nem elvégzett munka. Kizárólag minőségi munkát adunk ki a kezünkből, amellyel partnereink maradéktalanul elégedettek. A piaci változásokhoz folyamatosan alkalmazkodni kimerítő feladat, azonban az alkalmazkodáshoz szükséges rugalmasság minden kollégánktól alapelvárás. Partnereink nem kevesebbet bíznak ránk, mint cégük működését. Sosem felejtjük el, hogy sikerünk megbízóink elégedettségétől függ, ezért igyekszünk a bizalmat nem csak elnyerni, hanem újra és újra megerősíteni.

Jog és magatartási normák

Az Exis.hu Kft. betartja a hatályos törvényeket és az egyéb irányadó bel- és külföldi rendelkezéseket, valamint elkötelezett az ENSZ Globális Megállapodásának tíz elve mellett. Ami számunkra kiemelten fontos:

  • felelősségvállalás
  • minőség
  • elhivatottság
  • innovativitás

Felelősség

Szolgáltatásaink a megbízók által jelzett igényeknek és
elvárásaik teljesítésére irányulnak. A piaci igényeknek a szoros ügyfélkapcsolat,
professzionizmus, innovációkészség és méltányos árak révén teszünk eleget. Az
ügyfeleknek nyíltan továbbítjuk az információkat és tapasztalatokat és biztosítjuk a szükséges mértékű titoktartást és diszkréciót. Az Exis.hu Kft. a szolgáltatások árával, minőségével és kompetenciájával győzi meg üzleti partnereit. Munkatársaink teljesítőképességére és kompetenciájára alapozunk, ennek megfelelően támogatjuk a munkatársak személyes fejlődését, gondoskodunk a megfelelő információkról és a megfelelő munkakörülményekről. Szolgáltatásaink minősége és
gazdaságossága jegyében a célirányosan kiválasztott beszállítók és alvállalkozók illetve alkalmazottaik tapasztalataira és kapacitására építünk. A vállalati és üzleti titkokat bizalmasan kezeljük. Ez érvényes minden olyan más információra is, amelyek titokban tartásában az Exis.hu Kft., annak szerződéses partnerei és ügyfelei érdekeltek. A titoktartás a munkaviszony, vagy az egyéb szerződéses jogviszony megszűnése után is fennáll.

Munkatársaink kompetenciája

Munkatársaink professzionalizmusa jelenti a sikerünk alapjait, ennek megfelelően tudjuk, hogy gondoskodnunk kell személyes és szakmai fejlődésükről is. Az egymás közötti kifogástalan magatartás, nem csak a megfelelő egymás közötti kommunikációt és a vállalati kultúra minőségét garantálja, hanem a cégképet is befolyásolja és mindenesetben célunk az igényesség.

Lépjen kapcsolatba velünk

Biztosak vagyunk benne, hogy érdemes beszélnünk a részletekről. Keressen bennünket és egyeztessünk időpontot akár helyszíni felmérésre, akár egy kötelezettségektől mentes igényfelmérő beszélgetésre.

5400+ ELVÉGZETT PROJECT